Afspraken ter bevordering van een goede gang van zaken: 

Wij hebben voor onze vereniging een vrij eenvoudig reglement. Hoe minder wetten en / of regels er bestaan, des te minder kunnen er overtreden worden! Wij rekenen erop dat onze leden zich aan de voorschriften houden die er moeten zijn in elk verenigingsleven, dus ook in onze tennisclub. Toch willen wij nog uw aandacht vestigen op de volgende punten:

  • Draag de verplichte tennisschoenen, de pleinen mogen immers niet beschadigd worden.

  • Deponeer afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

  • Het is verboden te voetballen, tennissen ... op het binnenplein tussen de terreinen: Het stoort de spelers / speelsters die hun wedstrijden spelen.


Lidgeld 2020

.
Alleen leden die hun lidgeld voor het lopende seizoen betaald hebben, mogen gebruik maken van de HTC-installaties. Indien u op verplaatsing van thuis speelt, bent u verplicht om steeds uw lidkaart (affiliatiekaart VTV) bij te hebben. Indien er fouten zijn op uw lidkaart, uw adres van telefoonnummer is gewijzigd, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan het secretariaat. 

Lidgeld volwassenen: 90 € indien betaling vóór 1 februari 2020. Betaling na 1 februari: 100 €.
Lidgeld jeugd: 50 €: geboren tussen 1-01-2003 en 31-12-2010 indien betaling vóór 1 februari 2020. Na 1 februari 2020: 60 €.
                                         30 € geboren vanaf 1-01-2011 of later indien betaling vóór 1 februari 2020. Na 1 februari 2020: 35 €.
                                     Enkel te betalen via BANK.
Zittende leden: 30 Euro
Leden wonend in Nederland betalen evenveel (BIC: GEBABEBB IBAN: BE15 2350 3087 6930)
Storten kan op rek.nr. 235-0308769-30 (Fortis) tav HTC VZW met vermelding van de NAMEN waarvoor u het lidgeld betaalt.

Vanaf het 4e lid van het gezin is er een korting van 12,50 € op het normale voorziene tarief !!!

 


Bezetting van de pleinen en opening 

.
Alle officiële wedstrijden, tornooien en trainingen ingericht door HTC hebben voorrang bij de terreinbezetting. Hou dus rekening met de HTCkalender. Spelen op drukke dagen (dit is bij volledige terreinbezetting) -leden tot 12 jaar: tot 18.00 uur -leden van 12 tot 16 jaar: tot 20.00 uur. Speel bij grote drukte liefst dubbelspel. Gratis advies: Indien u de tijd en de mogelijkheid heeft om overdag te spelen, doe dit dan. U heeft meer kans op vrije pleinen. Wij hopen dat IEDEREEN gebruik maakt van de terreinen, ook de beginnelingen. Houdt u zich aan de regelingen en tracht bij mogelijke moeilijkheden op de eerlijke en beleefde manier op te lossen. Een dosis gezond verstand helpt vaak. 


Onderhoud van de pleinen 

.
Elke speler / speelster is 
VERPLICHT na zijn spel op het terrein te keren

schoffel? 

  • bij  droge pleinen : de sleepnetten lichtjes over het terrein trekken van het net naar de grenzen (ook achter de base-lijn) en terug, dus niet in korte kant! Het is een prima middel om te bereiken dat het grind op het plein blijft en niet steeds naar de kant toe gekeerd wordt en… zo ligt de keermat rossen in het midden naast de kraan.Daarna het plein goed nat spuiten.

  • bij v ochtige pleinen : alleen maar slepen zoals onder a) aangegeven. netten en waterslang rossen terug in het midden bij de kraan leggen. Het onderhoud van de terreinen is een tijdrovend en hels karwei. Het bestuur doet een dringende oproep op ieders medewerking in deze.

     


Verzekering 

.
Elk lid wordt automatisch verzekerd bij de Vlaamse Tennisvereniging, dus als iemand gekwetst raakt, vragen wij dit zo vlug mogelijk te melden op het secretariaat verzoeken de vereiste maatregelen te kunnen waar. Aangifte gebeurt rossen via de club waar mannen lid is en de aangifte moet binnen de 8 werkdagen binnen zijn. 

 

 

 


Copyrights 2012 Hamont Tennis Club - Sleutjes 7 - 3930 Hamont-Achel - tel. 011-446172 - info@hamonttc.be

Disclaimer - Privacy Policy - RCWebdesign